Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Cennik

DIAGNOZY:

Diagnoza pełna SI – 550 zł. PROMOCJA DO KOŃCA MIESIĄCA 500 ZŁ !!!

Diagnoza wstępna SI – 550 zł

Diagnoza ADHD – 1000 zł

Diagnoza gotowości szkolnej – 400 zł.

Pełna diagnoza logopedyczna – 200 zł

ADOS – 2 – 900zł.  PROMOCJA DO KOŃCA MIESIĄCA 800 ZŁ !!!

Konsultacja SI – 300 zł (z opisem)

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE/GRUPOWE:

Terapia SI – 130 zł. – 50 minut,

Terapia logopedyczna – 130 zł.- 50 minut

Terapia ręki – 130 zł. – 50 minut

Terapia pedagogiczna – 130 zł. – 50 minut

Terapia psychologiczna – 150 zł. – 50 minut,

TUS – trening umiejętności społecznych – 50 – 60 minut – 90 zł ( max.3 uczestników plus terapeuta)

Sensoplastyka – 70 zł. – 50 minut

INNE:

Konsultacja psychologiczna – 200 zł

Opinie i zaświadczenia (nie diagnozy) – 50 zł.

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.