Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Terapeuci

Jesteśmy osobami otwartymi, pozytywnymi, nastawionymi na realizację celu jakim jest pomaganie. Nasze zaangażowanie i otwartość sprawiają, że spotkania z dzieciakami są niezwykle inspirujące i pełne radości. Terapeuta powinien być przede wszystkim otwartym, dobrym człowiekiem, znającym swoje prawa i obowiązki. Dobry terapeuta zapewnia innym poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia, akceptuje dziecko takim jakie Ono jest, przy jednoczesnym wymaganiu pokazania przez dziecko jego ukrytych umiejętności. Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza. Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.

Każda z Nas posiada wykształcenie zdobyte na polskich uczelniach. Każda z Nas nie spoczęła na laurach, tylko w dalszym ciągu pracuje i doskonali swój warsztat pracy. Chcemy wiedzieć coraz więcej i więcej. Chcemy, wraz z naszymi podopiecznymi zdobywać nowe umiejętności. Uczyć się z każdym dzieckiem czegoś nowego, niezwykłego.

Anita Stolińska

Założycielka Anisto


Gabinet terapii Integracji Sensorycznej i wspomagania rozwoju dziecka powstał z myślą o dzieciach z deficytami rozwojowymi. Moją ciekawość dziecka, jego świata, chęć pomocy odkrywałam i odkrywam podczas swojej ponad 20-letniej pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej. Cały czas dzieciaki uczą mnie czegoś nowego… z szacunku do Nich pogłębiam swoją wiedzę o ich rozwoju, zaburzeniach, chorobach, niepełnosprawnościach, tak by wykorzystać w pracy najlepsze dla Nich metody terapeutyczne…

Jestem z wykształcenia pedagogiem specjalnym – oligofrenopedagogiem, terapeutą SI., absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Posiadam również dyplomy i świadectwa ukończenia, między innymi: pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, pedagogiki leczniczej, zarządzania oświatą, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, MAKATON – program Rozwoju Komunikacji PRKM, szkolenie Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” dr Paula Dennisona i Gail Dennison, wykorzystanie terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z autyzmem i innych. W 2011 roku, po zdaniu egzaminu, zostałam certyfikowanym Terapeutą Integracji Sensorycznej z kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej – jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej Warszawa. Praktykę i wiedzę zdobywałam również poza granicami Polski, miedzy innymi we Włoszech.

Za bardzo ważne uważam wspomaganie rozwoju dziecka w każdym momencie, do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, dostosowując narzędzia swojej pracy i modyfikując metody.

Prywatnie mama dorosłego już chłopaka Michała, za chwilę teściowa :)…uwielbiająca Rodzinę a przede wszystkim tych najmłodszych: Malwinę, Julkę oraz rodzinne zwierzaki czekoladową labradorkę Milkę, kundla Murzyna i kota czarnego, potocznie zwanego Kicią…mająca małe ale lojalne i sympatyczne grono przyjaciół…uwielbiam bitą śmietanę 🙂

Joanna Staszkiewicz


Jestem absolwentką Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i Pedagogika ogólna. Ukończyłam studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki przedszkolnej i zintegrowanej, Socjoterapii i resocjalizacji oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu Oligofrenopedagogikii, Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, Języka migowego dla logopedów, Metody ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne jak również szkolenia: III – stopniowe szkolenie dotyczące Terapii behawioralnej osób z autyzmem, MAKATON – program Rozwoju Komunikacji PRKM, szkolenie Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” Metoda dr Paula Dennisona i Gail Dennison. Dodatkowo jestem certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej.

 

Teresa Tołopiło


Jestem pedagogiem specjalnym, terapeutą, nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem zawodowym. Obecnie pracuję w Zespole Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni jako wychowawca – terapeuta osób z autyzmem oraz osób niedowidzących i niewidomych. W pracy wykorzystuję swoją wiedzę, doświadczenie i intuicję. Dla każdego ucznia umiejętnie dopasowuję metody i formy pracy według jego indywidualnych potrzeb intelektualnych i fizycznych. Mam bardzo dobry kontakt z rodzicami swoich podopiecznych. Wraz z nimi organizuję coroczne obchody Światowych Dni Wiedzy o Autyzmie na terenie Miasta Gdyni „Autyzm ? Zdarza się;)”.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego gdzie ukończyłam studia magisterskie na wydziale Pedagogiki specjalnej – rewalidacja upośledzonych umysłowo. Dodatkowo jako studia podyplomowe uzyskałam kwalifikacje między innymi z : aktywizujących metod nauczania, edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem, integracja sensoryczna. Ukończyłam specjalistyczne kursy – między innymi: studium przedmiotowo-metodyczne z zakresu nauczania początkowego, drama w nauczaniu i wychowaniu, nauczanie i wychowanie w klasach integracyjnych, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, poziom I i II, Kurs choreoterapii – terapia ruchem, diagnoza trudności edukacyjnych i wychowawczych, wspomaganie rozwoju dziecka, Metoda Dobrego Startu, tyflopedagogika, MAKATON – Moduł 1,2,3,4, – program Rozwoju Komunikacji, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, Metoda krakowska – terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju , terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju – I i II stopień.

Anna Jasińska


Jestem pedagogiem, diagnostą klinicznym ADOS-2 (po szkoleniu przez niezależnego Trenera ADOS-2 dr n. med. Izabelę Chojnicką, Warszawa 2017r.), certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu:
• Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
• Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Rewalidacji Dziecka z Autyzmem
• Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Edukacja przez ruch.

Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Uczestniczyłam w III stopniowym szkoleniu dotyczącym terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem. Ukończyłam szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej Brain Gym Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison i Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz Terapii motoryki ręki I i II stopień.

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi z autyzmem w wieku przedszkolnym.

Praca z każdym dzieckiem daje mi dużo radości, a każda nawo zdobyta umiejętność mojego wychowanka i uśmiech na twarzy sprawia ogromną satysfakcję i motywuje do dalszej pracy.

Anna Grzenkowicz


Z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem, nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz certyfikowanym terapeutą SI. Ukończyłam studia pedagogiczne na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz liczne kursy i szkolenia m.in.: „3-stopniowe szkolenie terapii behawioralnej osób z autyzmem”, „Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zastosowanie elementów terapii muzyką”, „Praca z dzieckiem autystycznym w placówce oświatowej”, „Metoda Krakowska – terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju”. Stale dbam o poszerzanie swojego warsztatu pracy, bo przecież im więcej potrafię tym więcej mogę zaoferować moim podopiecznym 🙂

Na co dzień pracuję w Zespole Szkół Specjalnych z najmłodszymi uczniami i wychowankami placówki, czyli przedszkolakami i zerówkowiczami. Zawód, który wykonuję daje mi wiele radości i satysfakcji. Jest moją pasją. Dorosłemu zazwyczaj ciężko pojąć dziecięcy świat. Ja w swojej pracy staram się go odkrywać każdego dnia, wciąż na nowo i z pełnym zaangażowaniem. Przyświecają mi słowa W. Chotomskiej: „Kiedy dziecko śpiewa – śpiewa cały świat. […] Kiedy dziecko tańczy – tańczy cały świat. […] Kiedy dziecko płacze – płacze cały świat.[…] Dajcie dzieciom słońce, żeby łez nie było, Dajcie dzieciom słońce, dajcie dzieciom miłość. Dajcie dzieciom słońce, całe słońce z nieba, żeby mogły tańczyć, mogły śpiewać.”

Magda Dyś


Z wykształcenia jestem psychologiem ze specjalnością kliniczną, absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego oraz certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej wg J. Ayres „Diagnoza i terapia zaburzeń Integracji sensorycznej” organizowany pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej”. Ukończyłam III-STOPNIOWY kurs „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka. Odbyłam szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi w tym umiejętności wczesnej interwencji i rozpoznania symptomów grania problemowego i patologicznego.

 

Moim mottem przewodnim w pracy z dziećmi są słowa Janusza Korczaka „ Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil” o czym przekonałam się wielokrotnie w swojej wieloletniej pracy z tymi małymi ludźmi, którzy jeżeli patrzymy na nich z „otwartymi oczami”, potrafią nas zainspirować i zaskoczyć, w momencie w którym się najmniej tego spodziewamy, dlatego praca z nimi uskrzydla i satysfakcjonuje.

Mateusz Mazur


Pedagog resocjalizacyjny, trener umiejętności społecznych, asystent osobisty osób niepełnosprawnych.

Katarzyna Winert.

Pedagog, Terapeuta Pedagogiczny i Terapeuta Integracji Sensorycznej. Trener Umiejetności Społecznych.

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.