Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

DIAGNOZA AUTYZMU ADOS-2

Drodzy rodzice,

Od lat pracując z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych spotkałam się u wielu z Państwa z obawami co do tego, czy wasze dziecko zostało dotknięte zjawiskiem autyzmu….obserwujecie swoje dziecko uważnie,  sięgacie po fachową literaturę, przeszukujecie internet w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Macie Państwo mnóstwo wątpliwości, nadzieja miesza się z niepokojem. Zadajecie mnóstwo pytań  sobie samym, rodzinie czy znajomym….

Często spotykam się z reakcją, że rodzic, nauczyciele, wychowawcy ale również i lekarze, odpychają od siebie myśl o autyzmie mówiąc, że na przykład „on tak już ma” albo „ to z pewnością mu przejdzie”.

Jest to reakcja naturalna i jako mama mnie w ogóle nie dziwi.

We wczesnym etapie rozwoju dziecka należy przede wszystkim zwrócić uwagę na tzw. umiejętności kluczowe – kontakt wzrokowy, rozwijająca się mowa, obserwacja zachowania dziecka na tak zwany „bodziec i następująca po nim reakcja”.

Jednak, jeśli wystepują u dziecka, już od wczesnego dzieciństwa niepokojące sygnały takie jak:

– brak uśmiechu na twarzy dziecka w 6 miesiącu życia,

–  brak odwzajemniania uśmiechu w 9 miesiącu zycia,

–  brak adekwatnej reakcji na wydawane przez rodzica odgłosy,

–  brak gaworzenia w 12 miesiącu życia,

–  brak na etapie 16 miesiąca mowy, która powinno przeistaczać sięz gaworzenia,

–  brak na etapie 24 miesiąca u dziecka prostych zdań  typu „daj mi”, „chodź tu”.

oraz inne rzeczy, takie jak:

–  czy dziecko zwraca uwagę na cokolwiek?

–  czy można z nim „złapać” kontakt wzrokowy?

–  czy zwraca uwagę na pokazywane zabawki, podąża  wzrokiem?

– czy wykonuje próby naśladowania gestów rodziców i innych osób z otoczenia?

– czy próbuje zwrócić na siebie uwagi, choćby poprzez gaworzenie?

należy zwrócić się do specjalisty o potwierdzenie lub wykluczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Autyzm u każdej osoby objawia się trochę inaczej, dwie osoby z taką samą diagnozą mogą mieć bardzo różne zachowania i możliwości. Dlatego mówimy o spektrum zaburzeń – od łagodnych objawów do takich, które bardzo wpływają na wszystkie sfery życia. 

Autyzm nie jest chorobą, ale innym sposobem postrzegania świata i myślenia.

Autyzm to zaburzenie rozwojowe, które wpływa na to, w jaki sposób osoba nim dotknięta postrzega świat, przetwarza informacje płynące z otoczenia i współdziała z innymi.

Autyzm bywa często nierozpoznany i niezrozumiany, ponieważ osoby autystyczne nie wyglądają na niepełnosprawne. Uwagę zwracają dopiero ich trudności w porozumiewaniu się i nietypowe, „dziwaczne” zachowania. Dlatego też wiele osób z otoczenia traktuje dzieci z autyzmem jako po prostu niegrzeczne lub źle wychowane.

Proponujemy Państwu i zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat badania ADOS-2 – przyniesi ono korzyści osobom, które wymagają sprecyzowania jakiego rodzaju występują zaburzenia, które są w trakcie diagnozy a także osobom, które mają już diagnozę autyzmu – dla określenia profilu objawów i lepszego sprawdzania postępów.

ADOS-2jest protokołem obserwacji zachowań charakterystycznych dla autyzmu.

ADOS-2 określany jest na świecie jako element “złotego standardu” diagnozy autyzmu, pomaga specjalistom bardziej obiektywnie i trafnie oceniać zachowania,

ADOS-2 jest badaniem, które stosujemy w diagnozowaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Narzędzie jest użyteczne do badania zarówno osób niemówiących jak i dobrze posługujących się mową, dla osób z bardzo różnym natężeniem cech autyzmu

W ADOS-2  oceniamy objawy charakterystyczne dla autyzmu: interakcje społeczne, komunikacja oraz ograniczone, powtarzalne zachowania.

ADOS-2  uwzględnia kryteria diagnostyczne DSM.

Reasumując, jeśli macie Państwo obawy, wątpliwości zapraszamy na konsultacje i diagnozę ADOS-2. Diagnozę przeprowadzą osoby przeszkolone w Polsce w użyciu narzędzi ADOS-2 oraz wpisane na krajową listę certyfikowanych diagnostów klinicznych ADOS-2. http://szkoleniaados2.pl/diagnosci

Posiadamy certyfikowane narzędzia badawcze  do ADOS – 2,

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.