Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Diagnoza KORP

Diagnoza KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego) – To test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia, mający na celu ocenę prawidłowego lub zaburzonego rozwoju u dzieci. Pozwala na ustalenie, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.