Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Fizjoterapia

Zajęcia mające na celu przywrócenie maksymalnej sprawności fizycznej organizmu i poprawy jego funkcjonowania. Zajęcia te prowadzone sa przez wykwalifikjownych fizjoterapeutów w formie zabawy, tak aby dziecko nie nudziło się podczas zajęć, a efekt terapeutyczny był maksymalnie efektywny.

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.