Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Konsultacja Psychologiczna

Konsultacja Psychologiczna to spotkanie z psychologiem, służące diagnozie i ocenie problemu dziecka, a także ustaleniu dalszych kroków zmierzających do jego rozwiązania. Na konsultacje psychologiczne powinny zdecydować się przede wszystkim rodzice dzieci, które które mają zaburzenia lękowe lub nerwowe, mają trudności z wyrażaniem emocji, komunikacją, uczuciami i uczeniem się.

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.