Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Socjoterapia

Socjoterapia to rodzaj terapii zajęciowej opartej na pracy indywidualnej i grupowej. Skierowana jest przede wszystkim do osób, które mają trudności w kontaktach międzyludzkich. Terapia społeczna może być także pomocna w walce z kryzysami psychicznymi, edukacji dzieci i młodzieży. Współcześnie socjoterapia wykorzystywana jest powszechnie prz pokonywaniu życiowych kryzysów. Daje lepsze poznanie samego siebie i pogłębienie wiedzy o innych ludziach. Terapia ta daje wsparcie dzieciom z orzeczeniem o nieprzystosowaniu społecznym.

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.