Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Terapia Integracji sensorycznej łączona z TUS

Terapia ta skierowana jest do dzieci, z zaburzeniami integracji sensorycznej wspierająca rozwój społeczny. W terapii uczestniczy dwójka dzieci dopasowanych wiekowo.

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.