Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Terapia Integracji sensorycznej

Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej polega na odpowiedniej formie stymulacji. Terapia odbywa się na specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej i prowadzona jest przez wyszkolonego terapeutę. Terapię SI można rozpocząć po wykonaniu diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej. Ważną jej częścią jest sala terapeutyczna z podwiesznym sprzętem, który służy do stymulowania układu przedsionkowego i proprioceptywnego, czyli podstawowych układów sensorycznych. Dysponujemy certyfikowanym sprzętem terapeutycznym. Sale wyposażone są w wiele pomocy do stymulowania systemu dotykowego, równowagi, koordynacji. Dla powodzenia terapii bardzo ważny jest dobry kontakt dziecka z terapeutą. Najlepsze efekty osiąga się, kiedy terapia jest w formie zabawy. Ważne jest również żeby terapeuta, bazując na swoim doświadczeniu, dostosowywał trudność zadań do poziomu dziecka i jego samopoczucia.
Terapia to nie tylko praca terapeuty z dzieckiem. W ANISTO dbamy również o współpracę z Rodzicami. Rodzice na bieżąco są informowani o postępach dziecka oraz mogą zawsze porozmawiać z terapeutą, zadać pytania wspierając proces terapeutyczny.

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.