Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Terapia Pedagogiczna

 

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne, indywidualne zajęcia terapeutyczne z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, obejmujące ważne umiejętności opanowania techniki czytania i pisania.

Cele terapii pedagogicznej:

  • stymulowanie rozwoju dziecka – jest to cel nadrzędny,

  • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho – motorycznych,

  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,

  • eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez różne techniki,

  • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji.

Główną zasadą terapii jest dostosowanie wymagań do możliwości dziecka, co pozwala mu odnosić sukcesy.

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.