Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Terapia Tyflopedagogiczna

Terapia Tyflopedagogiczna jest skierowana jest do dzieci, które mają problemy wzrokowe od urodzenia lub bardzo wczesnego dzieciństwa, ale i dla tych, których możliwości wzrokowe pogarszają się stopniowo lub też gwałtownie w wyniku urazów czy przebytych chorób. Rolą Tyflopedagoga jest wspieranie procesów dydaktyczno – wychowawczych oraz pełna mobilizacja do korzystania z posiadanych możliwości wzrokowych. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Prowadzone są w oparciu o indywidualnie przygotowany program terapeutyczny.

Cele terapii tyflopedagogicznej:

  • rozwijanie umiejętności posługiwania się wzrokiem (stymulowanie do patrzenia, stymulowanie widzenia, rozwijanie podstawowych funkcji wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych, kształtowanie pojęć i pamięci wzrokowej, rozwijanie wyższych funkcji wzrokowych),

  • rozwijanie umiejętności kompensacyjnego wykorzystania sprawnych zmysłów oraz procesów poznawczych w rozpoznawaniu otoczenia oraz w poruszaniu się w przestrzeni,

  • ocena czynników ułatwiających i utrudniających funkcjonowanie wzrokowe, w tym wykorzystanie pomocy optycznych i nieoptycznych,

  • stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych i procesów poznawczych,

  • uczenie oraz zaangażowanie różnymi aktywnościami (np. zabawa, samoobsługa, zajęcia artystyczne),

  • pomoc w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności szkolnych,

  • wyrównywanie opóźnień umiejętności szkolnych, przede wszystkim czytania, pisania i liczenia,

  • rozbudzenie motywacji i zainteresowań,

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.