Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Terapia Złości

Terapia jest skoncentrowana na problemach dziecka związanych z agresją i okazywaniem złości w okresie dziecięcym i dojrzewania. Terapie odbywają sie cyklicznie i prowadzone sa przez psychologa dziecięcego. Terapia dzieci polega na:

  • pracy z emocjami,

  • wzmacnianiu mocnych stron dziecka,

  • zmniejszaniu barier związanych z funkcjonowaniem społecznym i poznawczym,

  • badaniu psychologicznym: wywiad, rozmowa, zebranie danych o pacjencie i jego najbliższym otoczeniu,

  • przedstawieniu możliwości dostosowywania wymagań edukacyjnych, stymulowaniu rozwoju, zapobieganiu zniechęcenia (postawa wycofania).

Przed rozpoczęciem terapii, wykonujemy diagnozę psychologiczną w gabinecie. Obejmuje ona spotkanie specjalisty-psychologa dziecięcego z rodzicami oraz cykliczne spotkania z dzieckiem (jeśli zachodzi taka potrzeba).

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.