Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS) w grupie 4 osób.

Trening Umiejętności Społecznych skierowany jest do dzieci z problemami w kontaktach społecznych. Jest to forma pracy z grupą ukierunkowana na uczenie się przez dzieci i młodzież efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Podczas terapii wspierana jest:

  • umiejętności słuchania i reagowania na wypowiedzi innych osób,

  • umiejętność zadawanie pytań i okazywania emocji,

Podczas zajęć pracujemy nad podnoszeniem własnej samooceny i zdolności radzenia sobie w codziennych sytuacjach.

Są to zajęcia grupowe w których uczestniczy maksymalnie czworo dzieci.

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.