Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego niepełnosprawnego dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:

  • wcześniej zdobywają sprawność w okresie samoobsługi,

  • stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie,

  • uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku,

  • łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze,

  • są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej,

Co przemawia za podjęciem jak najwcześniejszych działań wspomagających rozwój dziecka:

  • duża plastyczność centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju dziecka i związana z tym możliwość usprawniania zaburzonych funkcji,

  • zahamowania rozwoju zaburzeń i niekorzystnych zmian,

  • mniejsze dzieci szybciej się uczą, są bardziej podatne na stosowanie różnorodnych technik,

  • rodzice małych dzieci mają więcej sił i zapału do pracy z nimi, są zaangażowani we współpracę ze specjalistami, jak również we własny udział w zajęciach stymulujących rozwój dziecka.

Im wcześniejsza diagnoza i podjęcie działań mających na celu wspomaganie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji, tym większe są szanse na ich zahamowanie oraz lepsze rokowanie na przyszłość. ZAJĘCIA NIE SĄ REFUNDOWANE. 

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.