Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Konsultacja Fizjoterapeutyczna

Konsultacja Fizjoterapeutyczna – to spotkanie z fizjoterapeutą mające na celu diagnozę i ocenę dysfunkcji wieku rozwojowych dziecka. Celem konsultacji jest umożliwienie dzieciom maksymalnie możliwych do uzyskania zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Podczas konsultacji bierzemy pod uwagę rodzaj i stopień jego dysfunkcji oraz uwarunkowania osobiste i środowisko.

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.