Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Diagnoza Neuroflow

 

Terapia Neuroflow® to pierwszy w Polsce, interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego CAPD, prowadzony Online.

Jeśli dziecko:

  • ma trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest gwar lub hałas

  • ma trudności z zrozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych

  • dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę

  • ma trudności w uczeniu się (problemy z nauka czytania, pisania, języków obcych)

  • nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zdaniu

  • często „wyłącza się”, myślami jest gdzie indziej, sprawia wrażenie nieobecnego

  • chorowało na przewlekłe wysiękowe lub częste zapalenie ucha i ma trudności w uczeniu się

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego CAPD.

U wielu dzieci zaburzenia przetwarzania słuchowego współwystępują z trudnościami w uczeniu się, dysleksją, ADHD, SLI, opóźnieniem rozwoju mowy, a także autyzmem.

  • Terapia odbywa się w domu dziecka pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty

  • program jest dostosowany do każdego a podtypów klinicznych CAPD i do wieku dziecka, od przedszkolnego do młodzieży.

  • Diagnoza w oparciu o baterię testów od 4 roku

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.