Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

TERAPIA LOGOPEDYCZNA – WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Oddziaływania te mają na celu:

 • korygowanie zaburzeń mowy,
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego,
 • usprawnianie funkcji pokarmowych,
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego,
 • stwarzanie możliwości porozumiewania się wychowankom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna),

Objawy mogące sugerować wystąpienie zaburzeń lub wad mowy:

 • brak mowy,
 • opóźnienia w zakresie kolejnych etapów rozwoju mowy (przekraczające okres 6 miesięcy),
 • późniejsze pojawienie się gaworzenia,
 • późniejsze pojawienie się pierwszych słów,
 • późniejsze pojawienie się zdań prostych, złożonych, zbyt długo utrzymujące się nieprawidłowe strukturygramatyczne,
 • wypowiedzi słowne dziecka dwuletniego są całkowicie niezrozumiałe dla otoczenia,
 • pojawienie się zbyt powolnego lub zbyt szybkiego tempa mowy,
 • nieprawidłowości w budowie i sprawności aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego:
 • wady zgryzu,
 • asymetryczne ustawienie warg,
 • dysfunkcja żucia, odgryzania, połykania,
 • ustny tor oddechowy: w czasie spoczynku buzia jest otwarta, dziecko oddycha przez usta,
 • nieprawidłowa barwa głosu: głos zachrypnięty, nosowy lub zbyt wysoki,
 • deformowane wyrazy: np. głoska. [r] wymawiana jest jako tzw. [r] „francuskie”; podczas realizacji głosek język wsuwa się między zęby lub język i wargi układają się tak, iż dźwięki są w efekcie nienaturalne.

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.