Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Terapia Psychologiczna

Terapia Psychologiczna jest skierowana do osób z trudnoaściami psychicznymi, dając wsparcie obobom, które nie mogą sobie poradzić z trudnościami, czy wydażeniami ze swojego życia. Pomaga rodzicom i dzieciom w wieku przedszkolnym z takimi problemami jak:

  • agresja, histeria, bunt, wymuszanie oraz dzieciom w wieku szkolnym z probemlami zwiazanymi z:

  • konfliktem w rodzinie,

  • problemami w szkole,

  • problemem niskiej samooceny, samotności, nieśmiałości,

  • niedostosowaniem społecznym,

  • autoagresją, uzależnieniem.

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.