Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych skierowany jest do dzieci z problemami w kontaktach społecznych. Jest to forma pracy z grupą ukierunkowana na uczenie się przez dzieci i młodzież efektywnych sposobó funkcjonowania społecznego. Podczas terapii wspierana jest:

  • umiejętności słuchania i reagowania na wypowiedzi innych osób,

  • umiejętnośc zadawanie pytań i okazywania emocji,

Podacz zajęć pracujemy nad podnoszeniem własnej samooceny i zdolności radzienia sobie w codziennych sytuacjach.

Są to zajęcia grupowe w któych uczestninczy maksymalnie czworo dzieci.

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.