Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Rozumiemy co dziecko znaczy dla rodzica

Zajęcie korekcyjo-Kompensacyjne

Zajecia ze specjalistą z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się obejmujące następujące deficyty:

  • dysleksję (trudności w czytaniu i pisaniu)
  • dyskalkulię (trudności w uczeniu się matematyki)
  • ADHD (Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z deficytem uwagi)
  • trudności z koncentracją uwagi
  • nieśmiałość i apatię.

Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka
w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza.

Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.